Å klare seg uten ringen er like bra

Barn for hundre og to hundre år siden kunne bli tidlig modne og fikk klarere innsikt i dypere spørsmål enn mange barn i dag. Det ble fortalt om en gudfryktig og klok gutt som hadde fått en fin ring av moren sin.

Plutselig mistet han den. Naturligvis ble det stor sorg, og han gråt bittert. 

Men så begynte han å be til Gud – ut fra de følelsene han hadde. 

Søsteren hans lo litt av ham og sa: «Nytter det å be når det gjelder en liten ring – vil bønnen bringe den tilbake til deg?» 

«Nei,» sa gutten, «kanskje ikke. Men bønnen har gjort dette for meg: Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det er Guds vilje. Og er ikke det nesten like godt som å ha den?» 

Tenk at et barn kan tenke så modent! Og predikanten Spurgeon, som forteller denne historien, sier: 

– Ut fra dette ser vi at freden i hjertet av og til har noe av resignasjonen i seg. Troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den gleden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde denne velsignelsen. For hjertet har fred uansett. Og er ikke det viktigst? 

Det viktigste er ikke å kjenne fred i og med tingene, men å ha fred i sinnet, hva enten vi har tingene eller ikke. 

På 1300-tallet hadde kirken en lærefar som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden inni oss. Disse fem fiendene er:

Begjæret – den umettelige lysten på ting.

Den andre fienden er ambisjonene – lysten til å klatre i samfunnet, komme seg frem, nå toppen.

Den tredje fienden er misunnelsen – lysten til å ha akkurat det som andre har.

Den fjerde fienden av freden er sinne – vrede som rammer andre – onde tanker, ord og handlinger mot våre medmennesker.

Og den femte fredsfienden er stoltheten – sinnet som oppstår når vi føler noen forakter oss. Stoltheten er det uendelige strevet med å hevde seg og holde fasaden i orden. 

– Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes – begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet – ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. 

Det gode liv består i å pleie sine holdninger og innstillinger. Med litt omtanke kan vi bli like fornøyde når vi ikke har noe spesielt, som når vi har det. Gutten hadde en ring han var glad i, og mistet den. Gud lærte ham å bli fornøyd og eie fred i sinnet – med eller uten en verdifull ring. 

Alt omkring oss presser oss stadig med en sterk lyst til å eie ting. Innenfra blir vi presset av misunnelse, ambisjoner og stolthet. Mot dette gir Jesus sin fred. Han sier: 

«Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden» (Joh 16,33). 

Overvinnelsen og velsignelsen er å kjenne seg rik i Jesus, ikke i all verdens ting.

OPM063

Powered by Cornerstone