Trygg hos far

En kraftig tornado braste inn over Texas. En gutt som het Paul og var tre–fire år, husket godt hvor redde barna ble da faren ropte dem inn i huset, plasserte dem og moren sammen på gulvet og dekket dem med en madrass.

Faren sa at de ville være trygge der. 

Paul oppdaget at faren ikke lå sammen med dem, men sto i vinduet og så at tornadoen tok en annen retning. 

Da han så far ved vinduet, kravlet han frem fra skjulestedet under madrassen og slo armene rundt benet til faren. 

Paul sa senere at «et eller annet sa meg at det tryggeste stedet å være under en storm, var ved siden av far». 

Vær også du trygg i dag – tett ved din Far i himmelen. 

For Guds ord sier: «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham» (Sal 103,13).

OPK069

Powered by Cornerstone