Ikke alltid lett å takke

Den multifunksjonshemmede Joni Eareckson Tada har noe å si oss om at det ikke alltid er lett å takke.

Hun skriver: 

«Det kan være vanskelig å bære fram en takk til Gud. Det innebærer å levere noe fra seg. Kanskje må du gi fra deg din stolthet, ditt sinne, eller kanskje det mest verdifulle av alt: din menneskelige logikk. 

I lovsangen blir vi tvunget til å bære fram våre ord til takk på en fast og presis måte, selv om fornuften vår sier at Gud ikke har det minste peiling på hva han gjør. 

De fleste versene i Bibelen om å takke Gud er skrevet av menn og kvinner som sto ansikt til ansikt med hjertesorg, urettferdighet, forræderi, baktalelse og en mengde andre utålelige situasjoner.» 

Har du vansker med å takke, kan du prøve likevel. Se målrettet i retning av ham … 

«For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt» (Sal 100,6).

OPK073 

Powered by Cornerstone