Guds vennlige smil

Det var fryktelig storm på havet. Passasjerene ble livredde da bølgene slo over baugen.

Det hendte for mange år siden, i seilskutenes tid, og sjøreiser var mye mer utrygge enn i dag. Mange begynte å snakke om at de var i livsfare. 

Men én passasjer holdt seg godt fast mens han kreket seg opp til styrmannen, der han sto til rors og hadde bundet seg fast. 

Styrmannen fikk øye på den skrekkslagne mannen og smilte oppmuntrende til ham. 

Da passasjeren så det, kom han seg ned til de andre og sa: «Jeg så styrmannen. Han smilte til meg. Alt er vel.» 

Har du det vanskelig i dag? Rett blikket mot himmelen. Der aner du Guds vennlige smil til deg. 

Lær av Stefanus. «Han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd» (Apg 7,55).

OPK074 

Powered by Cornerstone