Golfballer og sår

Har du lagt merke til de små fordypningene eller kopparrene som dekker overflaten på golfballene? De får golfballene til å se ganske knudrete og ufullkomne ut. Hva er hensikten med disse sårene?

En ingeniør som er ekspert på luftstrømninger og konstruerer golfballer, sier at en helt glatt ball ville sveve bare om lag 130 yards fra utgangspunktet. Men den samme ballen med de rette kopparrene vil kunne fly dobbelt så langt. De tilsynelatende feilene, svakhetene eller sårene minsker ballens luftmotstand og tillater at den farer mye lenger. 

De fleste av oss kan komme på fysiske svakheter som vi ønsket at vi ikke hadde. Det er ikke så lett å forstå at disse «ufullkommenhetene» er der med en hensikt og er en del av Guds mesterlige design. 

Men da salmeforfatteren i Bibelen skrev om Guds underlige kreativitet i livmoren, sa han til Herren: «Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger ... Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» 

Apropos kopparr og ufullkommenheter, må jeg tenker på Fader Damien deVeuster, en belgisk prest som levde for over ett hundre år siden. Han arbeidet mellom leprasyke på den liten øy i Hawaii. 

Fader Damien fant en kilde med rent vann i fjellene og laget et system så vannet kunne bringes ned til kolonien. Han bygde altså først et sanitærsystem og en klinikk. Deretter satte han opp et kapell der de kunne tilbe Gud. 

Hver søndag pleide Fader Damien å innlede prekenen sin med disse ordene: «Dere spedalske vet at Gud elsker dere.» Slik fortsatte han i årevis. 

Men en søndag begynte han talen sin på denne måten: «Vi spedalske vet at Gud elsker oss.» Fader Damien var selv blitt smittet av spedalskhet. 

Han fortsatte å vise kjærlighet og tjene sine syke venner helt til han døde i 1898. 

Hva har Fader Damien med golfballen å gjøre? Bare det enkle faktum at når vi har våre bulker og kopparr og sår, kan det hende vi bærer høyere og lenger. 

Under kampen omkring raseskillet i Sør-Afrika var det en aktiv mann som het Allen Boesak. Han sa en gang: «En gang skal vi stå frem for Gud for å bli dømt, og Gud vil spørre oss: «Hvor er dine sår?» Da vil vi svare: «Vi har ingen sår.» Da vil Gud spørre: «Fantes det ikke noe det var verdt å kjempe for?» 

Apostelen Peter skriver så vakkert om Jesus, som bar våre synder opp på korstreet. Hensikten var at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. 

Så kommer den sterke konklusjonen: «Ved hans sår er dere blitt legt.» 

På den siste store dagen blir det ikke avgjørende om vi har mange edle sår å vise til. 

Sårene kan ha lært oss noe og båret oss lenger enn vi trodde. De kan ha brakt oss nærmere andre mennesker. 

Men det er heldigvis slik at det er ved Jesu sår vi er blitt helbredet for evigheten.

OPM087

Powered by Cornerstone