Friske skudd i høy alder

Vår tid dyrker de unge og forakter alderdom i den grad at mange eldre føler de ikke lenger er verdt noe.

Men livet viser oss noe annet. 

Immanuel Kant skrev sitt beste filosofiske verk 74 år gammel. 

Verdi komponerte sitt verk «Ave Maria» da han var 85. 

Michelangelo var 87 da han fullførte Pietà, sitt største kunstverk. 

Gud har en plan for ditt liv. Han gir deg glede og liv og dager fordi han har lagt til rette gjerninger du skal vandre inn i. 

Legg deg selv i Guds hender, så skal han vite å bruke deg. 

Bibelen sier om sine barn her på jorden: «De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd, de er frodige og grønne» (Sal 92,14–15).

OPK084
 

Powered by Cornerstone