Motgangens gode side

«Motgang er ikke nødvendigvis noe ondt. På grunn av motgang får vi forståelse, tålmodighet, utholdenhet og evne til innlevelse.

Beethoven komponerte sin mest avanserte musikk etter at han ble totalt døv. 

Pascal skrev ned sine dypeste observasjoner om Gud og mennesket og livet og døden mens han slet med alvorlig sykdom. 

En mann påstod at ’de beste brevene blir skrevet av mennesker som er dødelig såret’.» 

Vi skal ikke oppsøke motgangen. Men Bibelen har mange trøsteord til deg som plages av hindringer og begrensninger. 

Kanskje du synes forholdene du lever under, binder deg. 

Tenk da på at gudsfrykt, tro og tjeneste kan utfolde seg på spesielle måter når rammene er skrøpelige. 

Bibelen sier: «Vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv» (2. Kor 4,7).

OPK089
 

Powered by Cornerstone