Lev her og nå

En søndagsskolelærer talte til barna og spurte: «Hvem av dere har lyst til å bli med til himmelen?» Alle rakte opp hånden, unntatt en gutt. «Kjære gutten min, vil ikke du gjerne være med til himmelen når du dør?» spurte læreren.

Gutten svarte: «Å jo da, lærer, når jeg dør, men jeg trodde du ville tromme sammen en gjeng her og nå.» 

Jeg liker den holdningen. Enn så lenge har vi et liv å leve. Det gjelder å leve nå. Vi kommer tids nok til en ny verden. 

Men det er ikke bare mulig å leve i det evige. Svært mange mennesker bor åndelig sett i telt. De vil ikke slå seg til, etablere seg, knytte kontakter, få seg venner, la røttene gro. For de bor liksom bare midlertidig der de bor. Så glemmer de å leve her og nå, og mister både oppgaver og velsignelser. 

Den originale briten G.K. Chesterton skrev en gang: «Vi skaffer oss venner på egen hånd, og vi produserer selv våre fiender. Men Gud har skapt våre nærmeste naboer.» 

Naboer – kjenner du dem, har du kontakt med dem? Står du foran oppbrudd og flytting? Er du spent på hva slags omgivelser du havner i? Følelsen har du til felles med tusener av andre. 

I gammel tid opplevde Herrens utvalgte folk noe svært dramatisk. Mot sin vilje ble de bortført til et fremmed land, til Babel. I det som nå heter Irak, var jøder ikke særlig velsett. 

Gud talte da til dem gjennom profeten Jeremia med disse optimistiske ordene:
«Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel: Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! Ta dere hustruer og få sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre! Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.» 

Denne praktiske oppfordringen er rettet til alle som Gud har plassert i omgivelser de opplever som fremmede. Han sier: Slå deg ned, vær aktiv, kjøp hus og plant din hage, stift familie og få deg barn. Legg opp til vekst og utvikling der du er! Unngå å isolere deg. Vær en patriot for ditt nærmiljø, gjør det beste for dine naboer. Lev der du er, ikke der du var, eller der du drømmer om å komme. 

Fremfor alt: Be til Gud for dem som bor omkring deg! Er de mistenksomme og kanskje uvennlige mot deg, så gi kjærlighet tilbake. Går det godt for omgivelsene dine, så går det godt for deg. Bønn betyr mye mer for et nærmiljø og for en by enn alle slags politiske aksjoner. Omsorg i bønn kan gi virkninger på overraskende måter. 

Jeg leser om kristne som drar i gang bønneaksjoner for byen sin eller de nærmeste bygdene. Jeg er overbevist om at Gud hører dem og velsigner dem.

OPM088

 

Powered by Cornerstone