Adamseplet

Mannfolk har noe merkelig i halsen som kalles et adamseple. Tradisjonen sier at Adam satte det fast i halsen den gang han hadde syndet – da han spiste av den forbudte frukten i paradisets hage.

Eplet ville ikke ned, Adam angret og satte det fast. Derfor har alle menn et adamseple. 

Det er jo en morsom forklaring. Poenget er at mennesket viser seg fra sin beste side når det angrer. 

I tegneserien om Dennis ser vi ham knele ved siden av sengen sin for å be til Gud. Så sier han: «Jeg er lei for at jeg må bringe fram en hel bunke av beklagelser i kveld.» 

Det var leit for Dennis, men Gud er glad for slike bunker. For vi synder daglig i stort og i smått og bør ta det på alvor. Vi finner ingen liten synd før vi finner en liten Gud. 

Derfor er Gud tilfreds når vi innser vår egen avmakt. Jeg mener ikke at en kristen skal gå rundt og føle seg knuget av skyldfølelse. Men noe annet er å være bevisst på at vi ikke holder mål for Gud. Vi er syndere i hjertedypet. Teodor Kjerulf sier om denne steinura inni hjertet vårt: 

Ja se, der ligger i menneskets bryst
så knusende mørk en ur:
Hver dag må du rydde og gjøre det lyst
og strides med din natur. 

Vekkelsesfolket i gammel tid var opptatt av dette med syndsbevissthet. Naboen til en kristen var kommet i nød på grunn av sin synd og hadde det vondt. Den kristne sa: 

«Naboen min har fått det vondt på den gode måten.» 

Jesus var en vekker når det gjaldt menneskenes syndige natur. Han hadde en gang for seg noen fariseere som ikke ville tro på ham. Fortellingen som skulle få dem til å tenke, handlet om en fyr som var ulydig, men beklaget det etterpå. Den andre gutten i historien var lydig, men bare i ord, ikke i praksis. Jesus og fariseerne ble enige om at store syndere, som angrer sin synd, er mye bedre enn folk som har det i munnen, men ikke lever som de lærer. 

De som kommer inn i virkningen av lyset fra Jesus, ser klarere sin svikt. Da får vi mye å angre. Vi får ikke lyst til å svelge adamseplet. Da har vi det vondt på den gode måten, og vi får bruk for den frelsen som Jesus gir. 

Jesus hadde et skarpt og treffende ord til fariseerne som ikke hadde bruk for ham som frelser: 

«Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere ... men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» 

Det er dette adamseplet, som kan være en liten påminnelse om synden som vi ikke klarte å svelge. 

Vi trenger ikke å anstrenge oss. For den som tror på Kristus, går triumferende inn i Guds rike – sammen med alle andre syndere.

OPM095

 

Powered by Cornerstone