De som viser vei

Countrysangeren Johnny Cash forteller i sin selvbiografi om den eldre broren Jack, som omkom 14 år gammel. Jack hadde en jobb ved siden av skolen med å skjære små eiketrær til gjerdestolper. En gang gikk det galt, han ble alvorlig skadet av sirkelsaga og døde et par dager senere.

Noen dager før ulykken hadde Jack sagt til familien sin at han hadde tenkt å bli forkynner. De nikket med glede, for Jack var en helstøpt ung kristen. 

Johnny var glad i den eldre broren sin, og satte ham høyt som forbilde. Selv var Johnny musiker og kunstner, og den arbeidsomme familien hans hintet nok at han slett ikke var så flink og flittig om Jack. 

Ja, Johnny satt igjen med følelsen at familien heller ønsket at han selv hadde omkommet, i stedet for Jack. Det ble noe av en byrde å bære for en ung mann. 

Johnny forteller om hvilken sterk innflytelse Jack hadde på ham: «Da vi var barn, oppmuntret han meg til å velge livets vei i stedet for dødens vei. Etter at han døde, har hans liv og eksempel vært som veiskilter for meg. Når jeg har stått overfor vanskelige avgjørelser i livet, har jeg spurt: «Hvilken vei ville Jack valgt?» Jeg har naturligvis ikke alltid gått den veien, men jeg har visst om den.» 

Johnny Cash hadde sitt forbilde. Du har dine. Hvorfor ikke tenke over hvilke forbilder du har fått gjennom livet? 

Prøv å sette ord på hva de har inspirert deg til av gode ting. Vi kan også tenke på hvilke feil og svakheter de hadde, og hvordan vi ikke skal være bundet av dem. Bibelen sier at vi skal huske på veilederne våre: «Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro.» 

Et forbilde fra Skriften er apostelen Paulus, som skrev i en avskjedshilsen: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» 

Ordene var rettet til den unge Timoteus, som nå skulle overta stafettpinnen. Det er som han sier: «Jeg har ikke bare blitt bevart i min tro, men jeg har tatt vare på troens skatt og innhold. Nå må du, Timoteus, vokte sannheten og fullføre din tjeneste, for jeg er nådd fram til dødens terskel. Stå på, trofast, helt til slutt, med å ta vare på rettferdigheten og hengivelsen til Jesus Kristus.» 

Har vi valgt oss gode idealer og forbilder, bør det være fordi de står på et høyere nivå enn oss selv. Dermed har vi noe å strekke oss etter. Har vi et godt ideal, kan vi spørre som Johnny: Hvilken vei ville Jack ha valgt? 

Gud begraver sine arbeidere, men fortsetter sitt arbeid. Ingen skal være blåkopier av dem som gikk foran. Gud har aldri drevet med kloning, han skaper originaler, slik at ingen av verdens milliarder har samme fingeravtrykk. 

Så jeg utfordrer gjerne til å vare på minnet om dem som har gått foran på Livets vei. Bruk dem som veiskilter når du fullfører din del av løpet. 

OPM098

 

Powered by Cornerstone