La Gud velge

En kvinne var blitt alvorlig syk. Hun skjønte at det kunne bety slutten på livet innen kort tid. En som kjente henne godt, spurte: «Hvis Gud ba deg velge mellom å leve eller dø, hva vil du velge da?»

Hun svarte: «Jeg vil velge det som Gud vil.» 

«Ja, men hvis Gud overlot valget til deg, hva ville du da velge?» 

«Jeg må fremdeles si at jeg ville overlate hele avgjørelsen til Gud.» 

Kanskje denne holdningen er et uttrykk for det Bibelen kaller å ha et grunnfestet sinn. 

Er jeg grunnfestet i min innstilling i forhold til Gud, betyr det at jeg stoler fullt og fast på ham i alle ting. 

Han vet hva som er best for meg – på kort og lang sikt. 

Profeten Jesaja sa en gang til Gud: «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit» (Jes 26,3).

OPK096 

 

Powered by Cornerstone