Bedre enn satellittovervåkning

Har du mobiltelefon, kan du bli oppkalt, enten du er på sjøen eller i byen, i England eller Norge eller Spania.

Ved hjelp av GPS og satellittsystemer kan du finne ut nøyaktig hvor i verden du er. Snart vil disse systemene bli koblet sammen, slik at det blir mulig å vite hvor hver enkelt person som har mobiltelefon, befinner seg. 

Gud har et enda mer fullkomment overvåkningssystem. Det blir ikke brukt til en tvilsom kontroll, men til det gode, for å styrke og støtte og hjelpe dem som stoler på Gud. 

Slik er det uttrykt i Bibelen, og det er et løfte som gjelder også i dag: «Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte» (2. Krøn 16,9).

OPK102 

 

Powered by Cornerstone