Til hvilens vann

Jeg har lest at sauer i Midtøsten er engstelige for vann i bevegelse. Derfor holder de seg helst unna bekker og elver og bølgende hav.

De er redde for å falle i vann, fordi ulla blir raskt mettet av vann, så de synker. 

Jesus kaller seg den gode hyrden. Han leder sine til de grønne og duggfylte beitemarkene. Om vi er redde, har han omsorg for oss. 

David skrev om dette, og vi oversetter gjerne at han leder meg «til hvilens vann» – til vann der jeg finner hvile. 

Men det kan også oversettes: «til vann i hvile» – til stillestående vann. 

Han leder meg i alle fall til hvileplasser der jeg kjenner meg trygg og får nye krefter. 

Her er et løfte å glede seg over i dag: «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann» (Sal 23,2).

OPK105
 

Powered by Cornerstone