Med deg i alt

Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss.

Den gode livskunst er å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste er å gå dit Gud vil ha oss.
 
I en sang heter det: 

«Å Herre, du veier i tusentall har, 
Og hvilken du velger for meg, 
Får være det samme 
Når blott du meg tar 
Til himmelen sammen med deg.»
 
I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore» (Josva 1,9).

OPK258

Powered by Cornerstone