Holdningen betyr alt

En mann som het Orville Kelley, var hos legen sin og fikk vite at han hadde fått en dødelig form for kreft. Han og kona dro hjem for å gråte ut og deretter forberede seg på livsavslutningen.

Men så begynte de å tenke på dette spørsmålet: Skulle de fortelle vennene sine om sykdommen, eller skulle de bevare det som en hemmelighet? 

De snakket grundig gjennom situasjonen og ble enige om å gjøre noe helt annet enn de først hadde tenkt. 

De bestemte seg for å innby til et stort selskap. De inviterte alle vennene de hadde. Midt under festen ba Orville om stillhet for å komme med en kunngjøring. 

«Dere har kanskje lurt på hvorfor vi har invitert dere alle hit i kveld. Dette er et kreftselskap. Jeg er blitt fortalt at jeg har fått en dødelig form for kreft. Kona mi og jeg har snakket om det, og vi har kommet frem til at vi alle er dødelige. Derfor har vi bestemt oss for å få i gang en ny forening. Den skal hete ’Lev i dag’. Dere er alle automatisk innmeldt i denne foreningen.» 
 
Dermed hadde Orville satt i gang noe som spredte seg fra sted til sted. Og Orville ble altfor travel til å få tid til å dø. Han var stadig på farten for å peke på hvordan troende mennesker skal forholde seg når vi merker pusten fra døden i nakken. Vi skal synge, være glad i hverandre og «ikke miste et minutt av den gleden som verden ikke kan ta fra oss,» som han sa.
 
Det er David Redding som har fortalt denne historien for noen år siden. Jeg vet ikke hvordan det har gått med Orville Kelley siden. Men den holdningen han og kona grep fatt i, satte spor og ble omtalt i vide kretser. «Lev i dag.» Det er et flott motto, enten vi er friske eller alvorlig syke.
 
Apropos holdninger. En predikant spurte på et møte: «Har dere foreldre noen gang undervist barna deres om hvordan de skal begynne morgenen? Ikke bare at de skal stå opp, men hvordan de skal stå opp? Det er tre ting som hører med til det å begynne på riktig måte. 

For det første: Strekk deg. Det får kroppen i gang. 

Dernest: Smil. Det får sjelen til å innta den rette holdningen, slik at vi ikke begynner dagen med å være sure. 

Og så skal vi si: ’Gud er glad i meg.’ Det hjelper ånden til å komme på rett kurs. Du minner deg selv om din identitet på den måten. 

Dermed begynner du dagen på riktig måte – med legeme, sjel og ånd. Strekk deg, smil og si: ’Gud er glad i meg.’»
 
Holdningene våre har enormt å si for hvordan vi tenker, snakker og handler. Ja, en kan lure på om Charles Swindoll har rett i at livet i dypeste forstand utgjør bare ti prosent av hva som hender med oss, og nitti prosent av hva vi gjør ut av det – hvordan vi forholder oss til det som skjer. 
 
En holdning, en innstilling, et sinnelag er ikke bare noe som passivt ligger der. Vi kan velge hva slags holdning vi lar bestemme over oss. Jeg kan ha mye eller lite av materielle verdier, jeg kan ha mye eller lite utdannelse, jeg kan være svært berømt eller helt ukjent. Det betyr alt sammen veldig lite. 

Innstillingen min er enten en drivkraft eller en hindring, en inspirator eller en gledesdreper. Det er verdt å be om å få et lyst og optimistisk sinnelag også denne dagen. 

OPM267

Powered by Cornerstone