Sannheten setter fri

Enkelte bruker masse energi på å holde ting skjult. De har én maske i ett miljø, men opptrer med sitt sanne jeg i en annen sammenheng. Til Norea fikk vi en henvendelse med denne teksten:

«Ønsker forbønn for et norsk-svensk ektepar i Stockholm. De sliter med ekteskapet. Han er innblandet i kriminelle ting, men kaller seg fortsatt kristen. Be om at fiendens løgner må bli avdekket, at han, eller de, må søke Gud i ydmykhet!» skriver denne lytteren.
 
Det er ingen som planlegger å komme inn i et dobbeltliv, ingen har som mål å havne på et sidespor. Denne lytteren omtaler «fienden», og vi har virkelig en ond makt, djevelen eller satan, som prøver å bedra oss. 

– Du trenger ikke være ansvarlig for hva du gjør i det private, påstår han. Men sannheten er at vi blir ødelagt innenfra hvis vi ikke vil stå til ansvar for alt i livet. Den onde bombarderer ikke med kanoner. Han legger ut skjulte landminer. Hvis vi beveger oss inn på områder preget av uhederlighet, korrupsjon og mørkets gjerninger, kan vi risikere at en bombe sprenges under oss.
 
«Å søke Gud i ydmykhet» beskriver lytteren vår som en vei ut av uføret. Ja, tro om ikke det er en av våre verste fiender, at vi er overmodige, og ikke flaue for det. Vi er stolte av stoltheten. Vi vil ikke høre på stemmer som peker på svakhet, mangler eller synd i livet vårt. Og så lever vi med et syndrom av usikkerhet, kompromiss, uforsonlighet, mismot, frykt og moralsk slapphet. Alt slikt elsker den onde å dyrke frem i livet vårt, for å hindre at vi opplever Guds nåde og kjærlighet. Så sitter vi igjen med tvil og håpløshet innerst inne.
 
Overmotet frister oss til å sette oss selv først – ja, over Gud. Vi blir opptatt av hva vi selv får til, hvor flinke vi er, hvor godt det lykkes for oss. Men vender vi om til Herren, lærer vi å bli ydmyke, takknemlige og mottakelige for Guds nåde og kraft. I dagens konkurransesamfunn blir vi opptatt av dem som er flinkere enn oss, og av hvem som er mindre dyktige enn vi selv. Vi blir strategiske og målfokuserte, men ut fra egoistiske motiver. 

Guds mål for oss er at vi skal bli frelst og ta imot den gratis nåden som Herren har gitt ved evangeliet om korset. Det viktigste er å finne Guds vilje for livet. Fokuserer vi på Jesus, gir han oss en evne til å se fiendens landminer og uskadeliggjøre dem før vi blir ødelagt av fristelse og synd. Tar vi ikke et oppgjør, blir mange ting i livet ødelagt.
 
Guds kjærlighet til oss er ikke avhengig av om vi lykkes i denne verden. Han elsker å vise sin store nåde og omsorg i liv som ikke funkler, som kanskje ikke er verdt å misunne. De saktmodige og ydmyke skal Herren vite å opphøye.
 
Det er noe uhyre sterkt i denne verden som heter lyset, sannheten og friheten. 

Lever vi i sannheten, blir vi fri. Løgnen binder, det blir komplisert å vokte alt du sier og gjør for ikke å avsløre deg. Mørket gjør ting uklart og trist, men lyset skaper glede og optimisme. Sannheten gjør livet så mye enklere.
 
Vi trenger hverandre. Tenk at noen har omsorg for et ektepar som bor i Stockholm. Gud vil sørge for at du ikke er alene. Løgnen og synden binder mennesker. Sannheten og lyset setter i frihet. 

OPM303

Powered by Cornerstone