Adgang til riket

Jesus snakket mye om Guds rike eller himlenes rike. Hva mente han med det?

Én har svart slik: «Overalt hvor Jesus regjerer som konge i menneskers hjerter, der er Guds rike opprettet.»
 
Dette Guds rike har altså med Jesus å gjøre. 

Vi kommer ikke i kontakt med det gjennom egen innsats. Det eksisterer fordi Jesus regjerer. 

Vår oppgave er å tre inn i dette riket og bringe våre liv inn under hans vilje. 

Den som ydmyker seg og gir Jesus rett, vil oppleve hvor godt det er å høre ham til. 

Da forsikrer han oss om at vi ikke trenger å styres av frykten og redselen, som så lett binder oss. 

For Jesus sa: «Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket.» 

Eller som det også er oversatt: «Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket» (Luk 12,32).

OPK333
 

Powered by Cornerstone