Herlighet som belønning

En amerikansk kvinne som het Karen Watson, var opptatt av å følge Jesus, samme hva det kom til å koste.

Derfor lot hun pastoren hennes få et brev før hun dro til Irak. Hun ville delta i hjelpearbeid i Jesu navn. 

Men hun ble skutt ned i det landet hun kom til for å gjøre frivillig tjeneste i. Dette hendte i 2004.
 
Brevet begynte slik: «Dere leser dette brevet bare hvis jeg er død.» Og i brevet sto det vennlige ord til familie og venner, og så dette enkle sammendraget om å følge Kristus: 

«Å adlyde var mitt mål, å lide var noe jeg ventet, hans herlighet er min belønning.»
 
Bibelen sier: «For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til» (Rom 14,7–8).

OPK371
 

Powered by Cornerstone