Guds plan holder

Utenfor Madrid i Spania ligger et digert kloster som kalles Escorial. Kirken der er svært vakker.

Arkitekten laget en bue som var så flat at kongen på den tiden ble redd for at den skulle rase sammen. Han ga ordre til arkitekten om å reise en søyle som kunne understøtte buen. 

Arkitekten gjentok at det ikke var nødvendig, men kongen sto på sitt. 

Dermed ble en søyle reist. 

Etter at kongen var død, fortalte arkitekten at søylen var en centimeter lavere enn arken. Og den dag i dag er det luft mellom søylen og buen, noe som viser at søylen ikke var nødvendig.
 
Guds plan holder. Den trenger ingen menneskelige støtter. Den store arkitekten av universet vet hva han gjør. 

I Bibelen hører vi om Job. Han lærte seg tålmodighet og tro gjennom røff behandling fra Guds side. 

Til slutt sa han til Gud: «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg» (Job 42,2)

OPK398
 

Powered by Cornerstone