Heller se fremover

En mann var i ferd med å bli glemsom og miste hukommelsen. Han gikk til legen sin for å be om råd. Legen kom til følgende konklusjon:

 «Vi kan ikke bedre hukommelsen din uten at vi samtidig skader øynene og synsevnen din. Nå kan du velge selv. Vil du helst være i stand til å se, eller i stand til å huske?»

 Mannen tenkte seg om et øyeblikk og svarte: «Ærlig talt vil jeg heller ta vare på synet enn hukommelsen. Jeg vil heller se hvor jeg går, enn huske hvor jeg har vært.»
 
Dette kan også gjelde i troslivet. Et fint ord i Bibelen minner om fremtiden og håpet, og jeg gir det som en gave fra Herren til deg i dag: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp» (Jer 29,11).

OPK417
 

Powered by Cornerstone