Unyttig bekymring

Jeg har aldri lest minneord i avisen som forteller at han eller hun døde av bekymring. Men tro om det ikke er en viktig dødsårsak?

Det virker i hvert fall som om flere og flere tar livet sitt fordi de er bekymret for den avsluttende fasen, at de skal miste sin verdighet. 
 
En kvinne var bekymret i førti år for at hun kunne komme til å dø av kreft. Til slutt døde hun av lungebetennelse, mange og sytti år gammel. Hun hadde kastet bort mange tiår på å være bekymret for feil ting.
 
Frihet og glede får vi om vi legger livet vårt i Guds hånd, han som gir oss vår tilmålte tid. Jesus sa tydelig at vi ikke må være bekymret. Vi klarer ikke engang å legge noen timer til vår levetid. Han sa: «Makter dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre?» (Luk 12,26).

OPK423

Powered by Cornerstone