Ingen forstår

En teolog hadde hatt foredrag for studenter, og ordet var fritt til spørsmål. Taleren sto med bibel og mikrofon i hånden og svarte kort eller langt, alt ettersom.

En student spurte: «Jeg bare lurer på dette at israelsfolket vandret omkring i ørkenen i førti år, de fikk mat og vann, og klærne og skoene deres ble ikke utslitt. Hvordan kunne det gå an?» 

Taleren blunket med øynene en gang eller to og svarte: «Gud!» 

Studenten sa: «Å, nå forstår jeg.» 

Da sa taleren: «Nei, det gjør du ikke, kjære venn. Ingen forstår.»
 
Nei, ingen kan forstå Gud. Desto mer bør vi undre oss og takke. 

Alt for flere tusen år siden ledet Moses en lovsang der han stilte spørsmålet: «Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du herlig i hellighet, forferdelig å lovprise, underfull i gjerning?» (2. Mos 15,11).

OPK424
 

Powered by Cornerstone