Et utrolig studium

En biolog som etter hvert ble berømt, brukte det meste av sin vitenskapelige arbeidskraft på å studere en spesiell bille.

For dem som vet lite om slike småkryp, lyder det merkelig at en bille kunne være nok å forske på for en briljant vitenskapsmann gjennom en levetid. 

Men da denne mannen var like ved å avslutte sin forskerkarriere, sa han at han hadde gjort en feil ved å studere denne billen. Han burde ha konsentrert seg om vingene til billen!
 
Slike utsagn får en til å undres over Guds storhet og allmakt ned i de minste detaljene. 

Tenk hvordan et mikroskop kan avsløre et univers av undere som det vanlige øyet ikke ser. 

Det er ikke vanskelig å slutte seg til ordene fra Salmenes bok: «Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål» (Sal 147,5).


OPK434
 

Powered by Cornerstone