Gud har vist seg

En av det forrige århundres store teologer var sveitseren Karl Barth. Han underviste en gang for en gruppe studenter ved universitetet i Princeton.

En student spurte Karl Barth: «Tror du ikke at Gud har åpenbart seg i andre religioner og ikke bare i kristendommen?» 

Barths svar gjorde tilhørerne stumme. Med kraft og myndighet svarte han: 

«Nei, Gud har ikke åpenbart seg selv i noen religion, ikke en gang i kristendommen. Han har åpenbart seg selv i sin Sønn.»
 
Apostelen Paulus gir et konsentrert uttrykk for denne troen på Kristus som Guds åpenbaring, da han skrev: «Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet» (1. Tim 3,16).

OPK436
 

Powered by Cornerstone