Djevelens triangel

Det hendte 5. desember 1945, kl. 14.10, at fem militærfly tok av i klart vær fra Fort Lauderdale i Florida. Derfra fløy de østover langs kysten.

Skvadron 19 ble ledet av Løytnant Charles Taylor og med fire piloter under opplæring, sammen med deres hjelpere, til sammen fjorten mann. De trente på navigering mellom Florida og Bahamas-øyene. 
 
Kl. 15.40 om ettermiddagen rapporterte Taylor at gyroen hans og det magnetiske kompasset ikke fungerte tilfredsstillende. Skvadron 19 fulgte ledelsesflyet uten å stille spørsmål. Først øst, så vest, og så nordøst, over havet, mens løytnant Taylor prøvde å få kontakt over radio.
 
Så plutselig ga flykommandør Taylor en rask ordre om å nødlande og hoppe ut i fallskjerm. Og ikke lenge etter var all kontakt borte.
 
Ganske snart ble to Martin Mariner sjøfly – store luftfartøyer beregnet på langtrekkende patruljering – sendt av sted for å lete etter skvadron 19. Etter flere timer økte vindstyrken, sikten ble begrenset, og det ble gitt ordre om å vende tilbake til basen. Bare det ene av de to Mariner sjøflyene landet.
 
Gjennom dagene som fulgte, finkjemte marinen og kystvakten området ved hjelp av over hundre fly og båter. Men helt til nå er det ikke blitt funnet det minste spor etter de fem flyene eller det gigantiske Mariner sjøflyet.
 
Noe like mystisk skjedde to år senere, den 30. januar 1947. Et britisk passasjerfly med trettien passasjerer om bord forsvant like etter at de hadde meldt over radio til Bermuda at alt var vel, og at de ville lande til avtalt tid.
 
Tjue år senere, 22. desember 1967, forsvant den 23 fot lange cabincruiseren Witchcraft utenfor kysten av Miami etter å ha meldt om problemer med propellen. Ti minutter etter at meldingen var mottatt, hadde kystvakten kommet til stedet, men noe spor etter båten er aldri funnet. 
 
Tilsvarende episoder har hendt med over førti skip og tjue fly som har forsvunnet på mystisk måte i løpet av 1900-tallet i den delen av Atlanterhavet som gjerne er blitt kalt Bermuda-triangelet eller Djevelens triangel. 
 
Mange har søkt å forklare hva som har skjedd, og hvorfor det har hendt akkurat i dette området. Noen har tekniske og vitenskapelige teorier, andre forklaringer preget av mystikk og overtro.
 
Det er tvilsomt om noen av oss vil bli offer for naturkreftene i Djevelens triangel. 

Men det er en annen slags djevelens triangel som kan få kristne til å nødlande og forsvinne på mystisk vis, samme hvor i verden de holder til. 

Det handler ikke om en myte eller en fabel, og det er ingen måte å bortforklare det på. 
 
I Bibelen er det snakk om et djevelens triangel som består av tre krefter: «kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har». 

Når vi blir grådige etter å eie alt mulig, bare tilfredsstille egoistiske lyster, og søker å oppnå ære blant mennesker, står vi i fare for å gå til grunne i djevelens triangel. 

Å søke Guds vilje i Jesus Kristus kan redde oss ut.

OPM449
 

Powered by Cornerstone