Barmhjertighetens telt

I en gammel legende fortelles det om et telt som ble kalt Barmhjertighetens telt. Det var et lite, beskjedent telt.

Men det hadde den egenskapen at det kunne utvide seg, og det var ingen grenser for hvor stort det kunne bli. 

Når det ble behov for større plass, kunne teltet bli mer og mer romslig. 

Derfor var det alltid plass til dem som oppsøkte Barmhjertighetens telt. 

Ingen ble avvist fordi det var for lite plass. 

Det ble alltid ropt innenfra det teltet: Kom inn! 

Både natt og dag var det åpent, enten det var én eller hundre som ville ha plass der.
 
Gode, omsorgsfulle, snille, vennlige mennesker er som slike Barmhjertighetens telt. De har alltid plass til å tenke på hva andre trenger. 

Jesus sa en gang: «Gå bort og lær hva dette betyr: Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer!» (Matt 9,13).

OPK446
 

Powered by Cornerstone