Løftet om livet

En virkelig kristen er en merkelig person. Han eller hun føler dyp kjærlighet til en man aldri har sett, snakker fortrolig med en man ikke kan se, venter å kunne komme til himmelen på grunnlag av en annens innsats.

Han eller hun venter å kunne komme til himmelen på grunnlag av en annens innsats, 

innrømmer at en er syndig slik at en kan bli erklært rettferdig, 

ydmyker seg for å bli oppreist, 

er sterkest når en er svakest, 

rikest når en er fattigst 

og lykkeligst når en føler seg aller verst. 

Han eller hun dør for å få leve, 

forsaker for å få, 

gir for å beholde, 

ser det usynlige, 

hører det uhørbare 

og kjenner til det ufattelige.
 
Det er forkynneren Tozer som har oppsummert kristenlivet slik. 

Apostelen Paulus skriver et sted om kallet sitt og sammenfatter alt i å bære frem selve livet, det å leve sammen med Kristus, som betyr å ha en evighet foran seg: «Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus» (2. Tim 1,1).

OPK458
 

Powered by Cornerstone