Det vi trenger

Det fortelles om en borgermester i New York City som var valgt for perioden 1990–93. Han het David Dinkins, og byråkratene hans sa at han absolutt burde kjøpe en eiendom som innebar «en helt enestående mulighet for byen».

 Borgermesteren sa rolig: «Hvis de selger elefanter, to for tjuefem cent, så er det en god handel. Men bare hvis du har tjuefem cent, og bare hvis du trenger elefanter.»
 
Jeg synes det var et klokt svar. 

Det vi ikke trenger, bør vi ikke kjøpe, for det kan bli et problem. 

Unødvendige ting bare binder oss. Men det vi trenger og Gud gir, blir til velsignelse. 

Apostelen Paulus skrev om Guds giverglede overfor våre behov: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus» (Fil 4,19).

OPK464
 

Powered by Cornerstone