Mer verdt enn juveler

Det fins noen vakre småting i verden som kalles edelstener og edle metaller. Noen er så enestående at de ikke kan takseres. Jeg tenker på Koh-i-Noor-diamanten i den britiske dronningkronen, som en gang var verdens største, fra India, overlatt til det britiske imperiet i 1877.

Den var en gang på 186 karat, men nå på 105 karat, fint slipt som den er. 

Verdifulle edelstener er ellers safirer og rubiner, foruten smaragder, agater og ametyster. 

«Diamantene er det stoffet drømmene er laget av,» heter det i en reklame. Hollywood-stjerner soler seg i glansen fra dem. Nasjoner går til kriger på grunn av dem.
 
Noe annet fint folk samler på, er perler. De kan ha forskjellige former, men de store og fullkomment runde er mest verdifulle. 

Og så har vi gull, det vakre metallet som ikke oksyderer, som er så mykt at ett gram gull kan bli en tynn plate på én kvadratmeter, så tynt at lys kan skinne gjennom det. 
 
Edelstener og fine metaller er det nærmeste vi kommer det ubetalelige. Derfor er de storslåtte gaver, hvis en har råd til dem. 

Til alle tider har menneskene vært fascinert av det kostbare. Men Bibelen sier faktisk at det er fem ting som er mer dyrebart enn en sjø av diamanter, en elv av gull eller et fjell av perler.
 
Det første verdifulle er den gode ektefellen. Salomo sa: «En god hustru – hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd.» Ekteskapet er i dag under angrep fra alle kanter. Men det gode, forpliktende samlivet mellom mann og kvinne har en ubetalelig verdi.
 
Det andre som er mer verdifullt enn juveler, er å ha et godt navn og rykte. Det innebærer å møte respekt og velvilje, være avholdt, eie tillit og bli mottatt med varme. Det er ingen selvsagt verdi. Her er noe som kan ødelegges, her er noe å arbeide med, og samtidig en gave å ta imot fra Herren, når det lykkes. «Et godt navn er mer verd enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og gull,» siterer jeg også fra Ordspråkboken.
 
Det tredje som er mer verdt enn juveler, er Guds eget ord. I Salme 119 brukes mange forskjellige betegnelser på Ordet: Guds lov og vitnesbyrd, forskrifter, bud og lover. Der heter det: «Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige.» Og så kommer det viktige: «De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde.» Guds ord blir ofte foraktet, men er mer kostbart enn det fineste gull.
 
Det fjerde som er mer verdt enn juveler, er visdom. «For visdom er bedre enn perler, ingen skatter kan lignes med den,» kan vi igjen sitere fra Salomo.
 
Det femte dyrere enn denne verdens edle stener og metaller, er en prøvet tro. Apostelen Peter skriver at «deres prøvede tro … er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull.» 

– Den sanne visdom følger Guds ordninger, tar vare på sitt ry, sier ja til Guds ord, og lever i tro på Jesus og med de prøvelsene Gud sender.

OPM461
 

Powered by Cornerstone