Det gode ordet Amen

Et av verdens mest brukte kristne ord har bare fire bokstaver: A-m-e-n: Amen. Det har glidd elegant inn i nesten alle språk uten å bli oversatt. Opprinnelig er det hebraisk. Så smøg det seg inn i koiné-gresken i Det nye testamente.

 Videre vandret det via latin til romanske og angelsaksiske språk og mange andre, slik at amen er blitt et universelt ord.
 
Men hva betyr det egentlig? Det er nesten identisk med det hebraiske ordet for tro – aman. Det kan også bety trofast. Slik kom det til å bety sannelig, sikkert eller visselig. Dermed er ordet amen uttrykk for tillit, tiltro, fasthet, stødighet og sikkerhet. Når man gikk inn i en avtale, ble ordet amen nesten som en liten ed, som en forsikring om at dette mener vi. 
 
Når en person tror på Gud, gir en uttrykk for sin tro ved å si et amen. Når Gud gir et løfte, så gir den troende sin respons ved å si: Slik er det, slik skal det være, amen. 
 
I Det nye testamente er ordet amen ofte oversatt sannelig eller visselig. Jesus sa flere ganger: Amen, amen legå hymín … som vi oversetter: Sannelig, sannelig sier jeg dere. Når vi ber i samsvar med Guds ord og hans vilje, vet vi at Gud vil svare. Derfor avslutter vi bønnen med amen. Det gjøres også i forbindelse med storslåtte salmer i salmeboken.
 
Ordet amen er faktisk også en tittel på Kristus selv. Det siste av brevene til de sju menighetene begynner med en underlig hyllest til den herliggjorte Herre: «Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk.» Slik blir det formidlet at vi kan være trygge på at Guds ord alltid er trofast og sant, fordi han ikke er noe mindre enn Skaperen av alle ting, og slik er han vårt evige Amen.
 
Når vi nevner Kristus, Amen og løftene, må vi bare ta med det fine ordet fra det andre brevet til Korint: «For så mange som Guds løfter er, i ham [altså i Kristus] har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» Hvert løfte som er gitt i Kristi navn, får sitt ja og amen, de er en bekreftelse av sannheten – så sterk som det bare kan uttrykkes på gresk.
 
Derfor er det virkningsfullt når ikke bare brevene i Det nye testamente avsluttes med et amen, men at Bibelens siste bok avrundes slik: «Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!» 
 
Dette skal vi ta som en forsikring om at hele Bibelen er absolutt sann og troverdig.
 
Den danske biskopen Georg S. Geil skrev en gang: «Amen – med det ordet legger vi alle våre bønner over i hans hånd. Alle våre bønner – de varme – de uriktige – de rene – de urene – alle de vi selv ikke kan vurdere – i hans trofaste hånd legger vi dem alle. Du kan bare la dem ligge der – og vite at nå arbeider Han med dine saker i et perspektiv så stort, så dypt, så barmhjertig at din tanke ikke kan romme det.»
 
Jeg sier bare Amen til den gode biskops ord.

OPM470
 

Powered by Cornerstone