Mat for troen

En av de største trosheltene i kirkehistorien var George Muller, briten som tok seg av to tusen foreldreløse barn i barnehjemmene sine.

Han tigget aldri om penger, men ba til Gud om at de nødvendige midlene måtte komme. Men det ble ingen lettvint vei. Slik ble troen hans modnet av trengsler og tvil.
 
Han skrev en gang: «Jeg vil si – og jeg sier det helt bevisst – at prøvelser, hindringer, vansker og av og til nederlag, er den egentlige maten for troen.»
 
Om du er en kristen og synes du har mye motgang, skal du tenke på trengslene som en næring for troen din. 

Bibelen sier: «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, Ikke bare det, men tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt» (Rom 5,3–5).

OPK467

Powered by Cornerstone