Bønn forvandler oss

En dag gikk apostelen Peter opp på et flatt hustak for å be til Gud. Der og da fikk han et syn, og resultatet var at han mistet en av sine fordommer, at han ikke skulle ha med ikke-jødiske personer å gjøre.

Richard Foster, som har skrevet mye verdifullt om bønn, peker på at «å be er å bli forandret. Bønn er den viktigste innfartsveien Gud bruker for å forvandle oss. Hvis vi ikke er villige til å bli forandret, vil vi typisk nok avvise bønnen som en viktig del av livet vårt. Jo nærmere vi kommer til Guds hjerteslag, dess mer ser vi av vår nød, og dess mer vil vi lengte etter å bli likedannet med Kristus.»
 
I Bibelen står det: «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord» (Rom 8,26).

OPK469

Powered by Cornerstone