Vi trenger hverandre

Det sto i en utenlandsk avis om to studenter som samarbeidet på en spesiell måte. De studerte jus ved universitetet. En av de beste kandidatene i kullet ble en mann som var blind, og han het Overton.

Han insisterte på at halvparten av æren for de gode resultatene måtte gå til vennen hans Kaspryzk. 

De hadde møtt hverandre en gang Kaspryzk, som manglet armer, hadde ledet den blinde Overton ned en bratt trapp. Etter hvert ble de venner. 

Den blinde bar bøkene, mens han som manglet armer, kunne lese høyt fra bøkene. 

Etter hvert la de planer om å drive som kompanjonger i et advokatfirma. 
 
Er det ikke et nydelig bilde på hvordan vi trenger hverandre, både som medmennesker og som kristne? «Jeg kan ikke hva du kan, du kan ikke hva jeg kan. Men Gud har en gjerning som passer for deg, og en annen som passer for meg.» Bibelen sier: "Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov" (Gal 6,2).

OPK475
 

Powered by Cornerstone