Perspektiv på livet

Har vi rett perspektiv på livet? Det fortelles noe om en Navajo-indianer i USA som kan få oss til å tenke litt på dette spørsmålet. Denne navajo-indianeren var blitt svært rik, fordi de oppdaget olje på eiendommen hans. Store verdier ble pumpet opp. Men rikdommen forandret ham ikke.

Om han bare var naiv, eller veldig klok, skal være usagt. Men han fortsatte å leve som før, samtidig som pengene hauget seg opp i banken. 
 
Realist var han likevel. For av og til dro denne villmarkens sønn til banken. Han klaget til banksjefen, og da kunne han si: «All avling tørket opp, alle sauer døde, alle kyr stjålet.» 
 
Da visste banksjefen akkurat hva han skulle gjøre. Han tok med indianeren inn i hvelvet, plasserte ham ved et bord, og så plasserte han flere store sekker med penger foran ham, så han kunne telle dem. Etter en stund ville mannen komme ut og si: «Avlingen god, alle sauer lever, kyrne er tilbake.» 
 
Hvorfor denne forandringen? Han hadde ganske enkelt fått se på nytt hvilke ressurser han hadde i bakhånd, og han hadde minnet seg selv om hva han kunne falle tilbake på. Da ble ulykkene han hadde opplevd, uten betydning.
 
Akkurat dette må troende mennesker gjøre når de føler seg under press, skriver Eric S. Ritz, som forteller denne historien. Det er lett å begynne å se svart på alt og alle. I stedet kan kristne tenke på hva de har i Kristus. Apostelen Paulus kunne skrive: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»
 
Merk at det står «åndelig velsignelse». Vi kan oppleve materielle ting og penger i banken som en velsignelse. Men den åndelige velsignelsen er noe enda større og noe enda mer varig. Den forblir når pengene svikter.
 
Hvordan har du det akkurat i dag? Mange opplever følelsene som en jo-jo, snart høyt oppe, snart langt nede. Det går an å rette blikket oppover og tenke på Gud i himmelen. Ham får vi kanskje ikke lettest øye på ved å se oppover, men å kikke nedover mot Bibelen, mot det levende ordet vi har fått fra ham.
 
Noen står imot presset fra livet ved å ta inn stimulerende midler eller antidepressive piller. Jeg skal ikke snakke negativt om god medisin som er foreskrevet av leger. 

Men det viktigste er å få kontakt med ham om hvem det blir sagt: «Han er vår fred.» Han har blant annet utfordret med å si: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!»
 
Det er noe merkelig med alt som strekker seg langt opp mot himmelen. Du ser det i naturen. 

Andesfjellene samler opp regn og nedbør, det blir blant annet til den mektige elven Amazonas, som gir næring og vekst til enorme regnskoger og mye fruktbart land. 

Og hva med elven Ganges, som er en kilde til liv for hele det indiske kontinentet? Tilførselen kommer fra fjellmassivet omkring Himalaya. Ved å strekke seg høyt blir fjellene kilder for vann og liv, som de med glede skjenker til andre. 

Se opp, hent ned, og tenk ofte på all åndelig velsignelse du har i bakhånd.

OPM478
 

Powered by Cornerstone