Om å slippe

I den store elva fløt blokker av is ned mot den store fossen. Inne i isstykkene var det fisk som hadde frosset i hjel. Store flokker av måker satt på isblokkene og spiste av fisken.

Når de kom til kanten av fossen, slo de ut med vingene og unngikk å kastes utfor sammen med isblokkene.
 
Dette hendte på oversiden av den store Niagarafossen, og forkynneren George Sweeting observerte en måke som ikke klarte å komme seg løs fra fisken den hadde slått kloa i. Antakelig var klørne frosset fast fordi de hadde klamret seg til byttet så lenge. Den stakkars måken forsvant i de frådende vannmassene.
 
Det er best å slippe det som kan klistre oss fast, og heller knytte oss fast til Gud i himmelen. Han vil ikke slippe dem som er blitt hans barn ved Jesus Kristus. Bibelen sier: «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg» (Heb 13,5).

OPK479
 

Powered by Cornerstone