Dagen har lyse timer

– Hver dag har sin egen plage, sukker ditt hjerte trist. Og så tar du til å klage like godt først som sist.

Hver dag har sin lille glede!
– tenk om du så det slik.
Da ble du vel allerede
tidlig på dagen rik.

Hver dag har sin lyse time,
sitt varme solstreif å gi.
Å, du – det var denne strime
vi helst skulle vandre i.

Jeg synes dette korte, oppmuntrende diktet av Andreas Borch Sandsdalen gjenspeiler en tone fra Bibelen. Det ligger styrke og trøst i å kunne oppholde seg ved gleden. 

Jeg leser en hyggelig hilsen i det lille brevet til Filemon, der det pekes på lyssiden ved livet: «For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror» (Filem 7).

OPK480

Powered by Cornerstone