Finne en ektefelle

Kvinner og menn har alltid hatt et indre driv til å finne hverandre for å bygge et varig fellesskap. Men svært mange strever. Er det vanskeligere nå enn før å finne seg en partner? Kanskje. En ting er den intense sex-fikseringen som gjør oss usikre på hvordan vi skal gå fram. Noe annet er all ensomheten og den flyktige kontakten vi har med mange gjennom skoletid, utdanning og jobb.

 Det tredje og viktigste, og det mest positive, er at Gud ønsker at vi skal finne sammen som mann og kone. Han har skapt en god verden som han vil føre videre. Han skapte lysten, velsignet den første mannen og kvinnen «og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere.»
 
Utfordringen gjelder overalt i verden. For å sette det i perspektiv vil jeg sitere fra et brev som har kommet fra Kina. Norea Mediemisjon støtter kristne radiosendinger fra øya Taiwan, og fra en som kaller seg «søster Jer Sheng» har vi fått følgende brev, som jeg har oversatt fra engelsk:
 
«Jeg er lærer i en grunnskole, 29 år gammel. Jeg har lyttet til programmet deres, og jeg har lært en masse av det. Som ung voksen står jeg overfor en rekke fristelser og utfordringer, men jeg har bedt om styrke fra Gud, at han må hjelpe meg til å kjempe imot disse verdslige kreftene. 

I arbeidet har jeg å gjøre med barn i klassen som er bortskjemt av foreldrene sine, og av og til blir jeg frustrert. Men jeg ber om at Gud må gi meg sin kjærlighet slik at jeg virkelig kan elske disse barna. Hvis disse barna aldri får lære å kjenne Gud, hvor trist og ulykkelig vil ikke da fremtiden deres bli! Jeg har også noen vanskeligheter med forholdet til andre. 

Jeg er bevisst på at jeg ønsker meg et ekteskap som ærer Gud, og jeg vil gjerne vente på Herren, at han finner en fremtidig ektemann for meg. Jeg har ventet, og denne ventetiden har vært ganske hard. Faktisk er de fleste av vennene mine gift, og hvis jeg sier at jeg ikke misunner dem, ville jeg ha løyet.
 
For å være ærlig, så har jeg gode kvaliteter, jeg er pen, og jeg har en god jobb. Av den grunn undrer slektningene mine seg over hvorfor jeg fremdeles er singel. Hver gang familien samles, må jeg be om Guds kraft for å møte dem. 

Spesielt er det vanskelig i forhold til faren min. Han har vanskelig for å godta at jeg ikke er gift. Han har vært sint på meg før, og nå er han så skuffet at han endelig har bestemt seg for at han ikke vil plage meg med dette spørsmålet mer. 

Jeg føler meg elendig, men jeg står fast på det som Gud har lært meg. Det vil være nesten umulig å få til et varig ekteskap uten å regne med Gud i denne tiden. Vær med å be om at jeg blir gift en gang i fremtiden. 

Be om at jeg må få Guds kraft til fortsatt å vente på den rette personen. Jeg vet at vi som kristne kommer til å møte mange vanskeligheter på veien, men jeg er trygg på at alt vil gå over, og at Gud vil styrke troen min gjennom alt som skjer. Må Gud velsigne radiotjenesten deres, og må Gud velsigne dere.» 

Slik skriver søster Jer Sheng til oss som er engasjert i radiomisjonen. 

Jeg har ikke så mye å føye til. Hun tenker så rett og så kristelig, og tankene mine og hjertet mitt favner alle dere som lengter etter at Gud skal gi dere en god ektefelle. Han vil ikke svikte deg. 

OPM492
 

Powered by Cornerstone