Soloppgangen

Det fortelles en anekdote om Peter den store i Russland. Hver gang han så på soloppgangen, sa han at han undret seg over at menneskene er så dumme.

At de ikke står opp tidlig hver morgen for å se et av de mest storslåtte synene i hele universet! 

Tsaren sa: «De liker å se på et maleri, et ubetydelig verk av en dødelig, mens de på samme tid bare overser et verk som er malt av Guds egen hånd.» 

Hver soloppgang er forskjellig. Den er alltid vakker på en ny måte.
 
Gud er den store kunstner, som vitner om sin storhet i alle deler av skaperverket. Det kan vel ikke bare ha skapt seg selv? Han viser sin godhet i det han har skapt, han innbyr oss til å bli nærmere kjent med ham. 

Asaf skrev i Bibelens salme 50: «Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang» (Sal 50,1).

OPK492

Powered by Cornerstone