En foranderlig lykke

Biskop Thomas Kingo lærte stor innsikt fra Bibelen og livet. Fra en kjent salme leser vi: Alle ting har en foranderlig lykke, alle kan finne en sorg i sin barm. Ofte er bryst under dyrebart smykke tynget av sorger og hemmelig harm.

Alle har sitt,
stort eller litt,
himlen alene for sorgen er kvitt.

Angsten skal vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod bli kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå,
gleden bestå –
himlen kan ene alt dette formå.

Apostelen Johannes fikk syner på øya Patmos, og i Bibelens siste bok skriver han: «Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!» (Åp 19,1).

OPK496
 

Powered by Cornerstone