Grensesteiner

En venn av meg virker som bonde og predikant. Han forteller at det rundt om i utmarka ligger steiner med kryss på. De er målepunkter for eiendomsgrenser.

Men kryssene er ofte dekket av kratt og andre steiner. Kryssene er der, men de må avsløres og fornyes om de skal være til nytte. 
 
De som tror på Jesus, vet at Bibelen er full av kryss eller kors. Disse grensemerkene hjelper oss til å skjelne mellom rett og galt. Korsene viser oss også glimt av Guds kjærlighet i Kristus Jesus. 

Da er det en oppgave å hjelpe hverandre til å finne disse merkesteinene i Guds ord – med kryss eller kors. Der ligger store åndelige rikdommer og venter. 
 
I Ordspråkboken leser vi: «Flytt ikke de gamle grensesteinene som dine fedre har satt!» (Ord 22,28). Finn dem, ikke flytt dem – de må få tale til deg der de er.

OPK498
 

Powered by Cornerstone