Ufattelige reserver

Gjennom historien har dristige sjøfolk krysset de store verdenshavene. Vikingene og andre av forfedrene våre dro med åpne båter over Nordsjøen og vestover til England, Grønland og Island.

Ikke visste disse fattige sjøfolkene, som utsatte seg for stor risiko, at det lå ufattelige rikdommer under havbunnen. Jeg tenker på oljerikdommene, som vår generasjon nyter godt av.
 
Den som tror på Kristus, har adgang til Guds nåde, hans reserver fra himmelen. Store åndelige rikdommer ligger skjult i Gud og vår himmelske Far. 

Jesus Kristus har åpnet opp en vei inn til det himmelske skattkammeret. Fra ham kan vi få den velvilje og hjelp vi trenger hver dag. 

I Bibelen finner vi denne bønnen av Paulus: «Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske» (Ef 3,16).

OPK501
 

Powered by Cornerstone