Noe bedre i vente

Noen familier blir voldsomt rike, og dermed blir de mye omtalt. En søkkrik og berømt mann var John D. Rockefeller. Han ble særlig rik på olje og er blitt regnet som historiens rikeste mann.

Rockefeller hadde flere sønner som skulle få arve faren. Men han var opptatt av at de unge ikke skulle komme for lettvint til et behagelig liv. Han ville at guttene skulle få smake hvordan livet til en virkelig arbeidskar føltes i praksis. Derfor forlangte han at de skulle dra ut og arbeide på oljefelt sammen med vanlige arbeidere.
 
I over to år arbeidet Rockefeller-guttene på borerigger. De hadde lange og harde arbeidsdager. Når dagen var slutt, var de helt utslitt, og de måtte oppleve ubehaget med å være dekket av oljesøl på ekstremt varme dager. Om kveldene kunne de sitte sammen med arbeidskameratene og prate.
 
En kveld da de fortalte hverandre historier over et glass øl, ble en av Rockefeller-karene spurt hvordan han likte å være sammen med vanlige arbeidsfolk. Han svarte: «Jeg syns det er flott! Dette har vært en av de beste periodene i livet mitt.»
 
Han som stilte spørsmålet, gjorde det med litt ironi i stemmen: «Dette er fordi du vet at du ikke kommer til å bli her hele livet. Du vet at det er noe bedre som venter deg der ute, når denne tiden er over. Du ville ha sett annerledes på det hvis du visste at det å arbeide her på disse oljefeltene var den eneste muligheten du hadde.»
 
Det er noe tilsvarende med en som kan tenke både på dette livet og det neste. Det livet vi har fått, varer 60, 80 eller hundre år, og det kan inneholde mange vanskeligheter. Men hvis en er klar over at dette livet ikke er alt, forandrer det ganske mye på perspektivet. Vi ser på forholdene på en annen måte når vi skjønner at det er noe annet som venter der fremme. 
 
Han sa det litt billedlig, den danske presten Olfert Ricard: «Har du et vindu som vender ut mot evighetens strand, så vil det alltid styrke dine øyne å hvile på den utsikten.»
 
Kristen tro lærer at det handler om en evighet med Kristus og en evighet uten ham. Det gjør en stor forskjell. Og veivalget foretas i dette livet.
 
Misjonæren Dr. E. Stanley Jones fikk en gang anledning til å holde en forelesning på et indisk universitet. Temaet var om evigheten. Etterpå tok den tenksomme universitetspresidenten ordet. Han var hindu, og han sa: «Hvis det denne mannen sier, ikke er sant, så betyr det ikke noe. Men hvis det han sier er sant, betyr ingenting annet noe.»
 
Oljearbeideren sa til milliardær-arvingen: «Du vet at du ikke kommer til å bli her på boreriggene hele livet. Du vet at det er noe bedre som venter deg der ute, når denne tiden er over.»
 
Salmedikteren Hans Adolf Brorson skrev: 
 
«Synes allting stengt en stund, 
Er det bare som en skygge. 
Korset er en overgang. 
Gleden, den blir evig lang.»

OPM505
 

Powered by Cornerstone