Med alle fargene

I et album har jeg bilder fra en haiketur rundt i Europa. Jeg har bilder fra vakre steder og fargerike parker. Men alle bildene er i sorthvitt.

Jeg får ikke gjenoppleve fargene, duftene eller formene. Bildene er flate, grå og dufter bare av støv. 
 
Omtrent slik er det med en religiøsitet uten nærkontakt med Jesus Kristus. Han gir livet farge, form, duft og mening. Alt det vidunderlige i skaperverket blir et speilbilde av hans storhet. Hendelsene i hverdagen blir som gaver fra hans hånd – rike og velsignede.
 
Hebreerbrevet omtaler Jesus som avglansen av Guds herlighet «og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye» (Heb 1,3).

OPK504
 

Powered by Cornerstone