Klapperslanger

– Klapperslanger er ganske vanlige der jeg bor, skriver en amerikansk forfatter. – Jeg møter et eksemplar av dem nesten hver sommer.

Det er skremmende å se en klapperslange sammenkrøkt, den stirrer på deg og er klar for å slå til. Den er lynrask og treffsikker. 

Jeg har et enkelt, to punkts program for å takle klappeslanger. Gå utenom og unngå! Det er så enkelt. 

Du trenger ikke mer innsikt for å finne ut hva du har å gjøre. Du roter ikke rundt med en diamantklapperslange! 
 
Tilsvarende: Du må ikke fantasere rundt en fristelse. Enten det er uærlighet i pengesaker, grenseoverskridende atferd i forhold til en kvinne eller mann, eller lyst til å hevne en urett. 

Legg på sprang, gå utenom og unngå. 

Jesus sa: «Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig» (Mark 14,38).

OPK506
 

Powered by Cornerstone