Bli hos den som sørger

Joseph Bayly var knust av sorg. Det var ikke det første barnet han hadde mistet. En venn kom til ham. Han snakket om Guds visdom, om hvorfor ting skjer, om håpet bortenfor graven.

Han snakket i ett. Alt var sant. Men Joseph ble ikke grepet. Han ønsket at mannen skulle gå sin vei. Til slutt gjorde han det.
 
En annen kom og satt ved siden av den sørgende. Han snakket ikke. Han stilte ikke ledende spørsmål. Han bare satt der i en time eller mer, lyttet når den sørgende sa noe, svarte kort og ba kort, og så dro han. 

Joseph skriver: «Jeg ble grepet. Jeg ble trøstet. Jeg likte det ikke da han dro sin vei.»
 
Den beste trøsten når noen sørger, kan være at vi stiller opp, hjelper praktisk, og ikke snakker folk i senk. 

Apostelen Paulus la vekt på dette da han skrev til de kristne i Korint: «Jeg vil ikke besøke dere nå bare på en gjennomreise, for jeg håper å kunne bli hos dere en tid, om Herren gir meg lov» (1. Kor 16,7).

OPK508
 

Powered by Cornerstone