Hvordan kjenne igjen?

For mange år siden fikk en pastor ved navn Allen Chalmers i oppdrag å arbeide i en menighet i et slumområde i en amerikansk storby. Bydelen ble populært kalt «Helvetes kjøkken». Så oppdraget han fikk, var ikke akkurat det enkleste en kunne få. Hvordan skulle han komme i gang og få kontakt med folk?

Han dro regelmessig til en idrettsplass for å spille håndball. Der møtte han en ung gutt som han kalte «Butch». De ble gode venner, og Butch begynte å kalle Allen for «Doc». En og annen gang inviterte pastoren sin unge venn til å komme i kirken, men Butch fant alltid på en unnskyldning for ikke å komme.

Men så hendte det noe en søndag. Akkurat idet Allen skulle til å begynne prekenen sin, åpnet døra seg bak i kirken, og inn vandret Butch. Han satte seg stille ned på bakerste benk og lyttet til talen. Da gudstjenesten var over, satt han på plassen sin i benken helt til alle hadde gått. Da kom han fram for å snakke med pastoren. «Doc,» sa han, «hvem er denne Jesus som du snakket om?» Allen var forbauset over at en tenåring kunne vokse opp i en større by og ikke vite noe om Jesus. Men i løpet av tre kvarter fortalte han Butch om Jesus.

Butch syntes å være fornøyd og reiste seg for å gå. Men så stanset han opp og spurte: «Disse menneskene som følger Jesus – kalles de kristne?»

«Ja, det stemmer,» svarte presten.

Da kom spørsmålet: «Si meg, hvordan kan jeg kjenne dem igjen når jeg ser dem?»

Presten ble litt forvirret et øyeblikk, men så kom han til å svare med Jesu ord: «På fruktene skal dere kjenne dem.»

En ny forklaring måtte til, og pastoren kunne ikke slippe unna dette spørsmålet i dagene som fulgte: Hvordan kan vi kjenne igjen etterfølgerne av Jesus når vi ser dem?

Følger du Jesus? Er det noe annerledes ved deg, så folk kan kjenne deg igjen, at du har vært sammen med Jesus? Kan folk merke iveren, gleden, helligheten, som gjør at folk tenker på Gud når de blir kjent med deg? Slike spørsmål stiller jeg til meg selv, mer enn jeg stiller dem til deg. For jeg vil ikke dømme noen. Jeg har nok med å etterprøve meg selv.

OPM738

Powered by Cornerstone