Vel til mote

Mange har gitt uttrykk for hvor fint det er å tro på Jesus, ha Gud til Far og eie et håp bortenfor døden. Biskop Hans Adolph Brorson uttrykte det i en salme som er blitt stående gjennom århundrene:

Å, hvor er jeg vel til mote
siden jeg min Jesus fant!
Da jeg kom og falt til fote,
all min sorg med ett forsvant.
Å, hva glede nå jeg har,
som jeg snart i himlen var!
Det kan kalles vel å havne
når man kan sin Jesus favne!

Har jeg før i synden sovet,
kjente ikke til min nød,
har jeg båret høyt mitt hode
og foraktet dom og død.
Nå er alt i ydmykhet
lagt for Jesu føtter ned,
ham, min frelses faste klippe,
kan jeg aldri mere slippe.

I Bibelen står det skrevet: «Å frykte Herren er en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer» (Ord 14,27).

OPK515
 

Powered by Cornerstone