Ondskapshus

På engelsk har de et ord som heter «spite». Det betyr «ondskapsfull» eller «til ergrelse». Slår du opp på internett, vil du finne at det fins mange ondskapshus eller spite houses.

De står der bare for å vise ondskap.

Her er et eksempel. Det var en gang en millionær som eide en tomt i et fornemt boligområde i New York City. Men tomten representerte et uvanlig problem. Den var bare én meter og femti centimeter bred, men omtrent tretti meter lang. Eieren kunne derfor ikke uten videre bruke denne tomten til noe, så han bestemte seg for å selge den til en av naboene på den ene eller den andre siden. Men da han gikk og snakket med naboene, sa de seg ikke villig til å betale noe særlig for tomten. De sa: «Du kan ikke bygge noe på tomten, og du kan ikke selge den til andre. Så la oss bare overta den gratis, eller dropp hele planen om salg.» Millionæren ble så sint at han bestemte seg for å hevne seg.
 
Han engasjerte arkitekt og byggefirma og fikk dem til å tegne et hus som kunne passe til en så merkelig tomt. Huset ble 1,50 bredt og fylte hele lengden av eiendommen. Han fikk satt opp et så smalt hus og flyttet inn. Hvert enkelt rom var bare bredt nok for ett enkelt møbel. Han hatet naboene på begge sider i den grad at han bestemte seg for å ødelegge det fine boligområdet.
 
Naboene klaget over at huset var en skam for hele strøket. Men i det liberale USA kunne ikke myndighetene finne noen lov som hindret et slikt hus. Millionæren flyttet inn, og han bodde der resten av livet. Den som ble mest straffet for det hele, var ham selv. Han flyttet inn i et langt, smalt, høyt hus som representerte bare hat og ulemper. Huset ble berømt i hele nabolaget som et Spite house – et ondskapshus. Det ble revet da mannen døde, og naturligvis har en senere vedtatt reguleringsplaner, bestemmelser om bygging, avstander til naboene osv.
 
Men dette huset i New York var ikke det eneste. Slår du opp på Spite House på internett, finner du omtalt mange andre slike ondskapshus. Ett er satt opp for å ødelegge utsikten for en annen, noen er satt opp for å hevne en urett.
 
Hvordan kan hat og hevntanker få så stor plass at folk spanderer hundretusener og millioner for å sette opp ondskapshus? 
 
Grunnen er at menneskene er ikke så gode som de later som. Hvis vi kjæler med onde tanker og gjør hatet til en livsstil, kan vi gjøre det mest utrolige. 

Bibelen forteller at det begynte med Kains hat overfor broren Abel. Gud så hva som utviklet seg inni Kain og advarte: «Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» Kain hørte ikke på advarselen, men endte opp som morder. 
 
Hvis du leker med onde tanker, så er tiden inne til å si nei, bekjenne dem for Gud som synd og be ham tilgi deg for Jesu Kristi skyld. Jesus bar straffen for alle synder. Vi kan derfor vende om og få tilgivelse og et nytt liv.

OPM517
 

Powered by Cornerstone