Villig og tilgjengelig

En mann meldte seg som søker til en jobb som altmuligmann. Sjefen spurte: «Kan du noe om snekring?» Mannen ristet på hodet. «Hva med å legge murstein?»

Svaret var nei. Sjefen spurte: «Vel, hva med elektrikerarbeid?» Igjen kom det et negativt svar, han visste ikke noe om det heller. 

Til slutt spurte sjefen: «Si meg, hva er så ’alt mulig’ med deg, om du vil bli altmuligmann?» 

Da svarte jobbsøkeren: «Jeg bor rett rundt hjørnet og kan være tilgjengelig når som helst.»
 
Det var ikke noe dårlig svar. Det kan av og til være vår fremste egenskap – å være tilgjengelig og klar når det trengs. Arbeidsgivere ser etter den ideelle. Men så må de slå av på kravene og stanse ved den best mulige der og da. Og det trenger ikke være den mest fremragende, men den villige og tilgjengelige.
 
Slik er det også med Gud i himmelen, som styrer her på jorden ut fra sine planer. Han kommer veldig langt med alle som er villige. For han gir selv evner og krefter underveis, og han legger til rette for et helhetsbilde og samlet forløp av hendelser. Da elsker han å overraske ved å bruke de vi ikke trodde kunne brukes.
 
Det står noe i Bibelen om å være villig og tilgjengelig. Paulus skrev brev til de kristne i Korint og sa: «Jeg kjenner til at dere er villige. Jeg roser dere for dette … Og den iver dere har vist, har tilskyndet så mange.» Der evnene ikke alltid var på topp, kunne villigheten strekke evnene og bli til inspirasjon for andre.
 
Jeg aner at Paulus en gang kom med en viss negativ karakteristikk av Apollos, et stjerneskudd på urkirkens himmel, en lysende begavelse og fremragende forkynner. Paulus skrev: «Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg inntrengende bedt ham å reise til dere sammen med brødrene. Han var på ingen måte villig til å reise nå, men han vil komme når han får tid til det.» 

Har du hørt den måten å si det på i dag også? Han var ikke uvillig til å gjøre det han ble bedt om. Nei, på ingen måte, men når han fikk tid, så skulle han gjøre det. Når får vi tid? Vi har ofte tid til det vi prioriterer, har lyst til og er villig til. Den fremragende Apollos var noe utenom det vanlige, men knapt i positiv villighet.
 
Det var imidlertid de kristne i Korint, som var flinke til å gi av sine midler for å støtte det kristne arbeidet. Paulus sier nesten som et ordtak om dem: «For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har!» Villighet er et stort gode, selv om ikke mulighetene er så store.
 
Paulus ba sin unge medarbeider Timoteus om å være klar til tjeneste når som helst: «Vær rede i tide og utide,» skrev han. Det greske ordet som er brukt om «å være klar», betyr bokstavelig «å stå ved siden av». Den som på den måten er tilgjengelig og klar, viser iver og villighet. Ordet har forbindelser til en militær vaktmann, alltid på post, klar til å gjøre sin plikt. Ikke nøle, men fri til å sette inn kreftene når det trengs.
 
Når vi strever med å få til noe positivt, møter vi ofte neimenneskene. De vil komme når de får tid og si ja når de får lyst. Bibelen sier: «Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker.» Salmisten ber om å bli holdt oppe «med en villig ånd».

OPM519
 

Powered by Cornerstone