Hvem skal se ditt smil

Den avdøde læreren fra Moi i Rogaland, Karl Sandsmark, har skrevet mange tankevekkende små dikt. Et av dem heter: «Hvem skal se ditt smil i dag?»

Hvem skal se ditt smil i dag?
Hvem skal dine hjerteslag
smelte sammen med i takt?
Dagen er deg kanskje gitt
kun fordi at smilet ditt
skulle løse én forsakt?

Hvem skal lege såret sinn,
stryke tårevåte kinn?
Kanskje du til det ble kalt?
Søk den som i massen, gjemt
ser seg misforstått og glemt,
og du reiser én som falt!

Gud har skapt noe vakkert som heter menneskekjærlighet. Vennlighet og godhet kan vises av alle overfor alle. Apostelen Paulus ble en gang utsatt for et skipbrudd. Da er det fortalt om en vennlig leder: «Julius … behandlet Paulus med menneskekjærlighet, gav ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg» (Apg 27,3).

OPK518
 

Powered by Cornerstone